{"total":403,"stores": [{"name":"CTY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI Á","web_address":"28/8 Đặng Văn Ngữ, P. 10, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d598.9718893359739!2d106.66868526923915!3d10.795771434219349!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175292ec8296eb3%3A0x3e19f09acc165ba5!2zQ8O0bmcgVHkgVG5oaCBUaMawxqFuZyBN4bqhaSBUaMOhaSDDgQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1570073703165!5m2!1svi!2s ","district_code":"QUANPHUNHUAN","province_code":"HOCHIMINH"},{"name":"CTY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI Á VP Hà Nội","web_address":"78 ngõ 140 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội","google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14899.421380079079!2d105.8009362!3d20.9984349!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x45f8a538d4010e6e!2zQ1RZIFROSEggVGjGsMahbmcgTeG6oWkgVGjDoWkgw4EgLSBDTi5Iw6AgTuG7mWk!5e0!3m2!1svi!2s!4v1570589606917!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},{"name":"Nhà sách CÁ CHÉP 1","web_address":"211-213 Võ Văn Tần, Q.3, TP Hồ Chí Minh","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d473.5215112697067!2d106.68700086406072!3d10.773188943085112!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f23574c09b5%3A0x7b06a824b4e0738!2zTmjDoCBTw6FjaCBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1570087091831!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"QUAN3","province_code":"HOCHIMINH"},{"name":"Nhà sách CÁ CHÉP 2","web_address":"223 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP Hồ Chí Minh","google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d550.9010014018459!2d106.68314597202277!3d10.766976518662322!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f18bfa5327b%3A0x159ac04b3c6a79c9!2sC%C3%A1%20Ch%C3%A9p%20Book%20Store%202!5e0!3m2!1svi!2s!4v1570087454136!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"QUAN1","province_code":"HOCHIMINH"}]}